Miljøfokus

BREEAM Communities – et verktøy for bærekraftig stedsutvikling

Romriss AS kan tilby en lisensiert BREEAM Communities-revisor. BREEAM Communities er et internasjonalt sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for områdeutviklinger. Hovedmålet med BREEAM Communities er å tilføre kvaliteter for sosiale og økonomiske forhold, samtidig som man reduserer de miljømessige konsekvenser av planlagte bygg og anlegg. Sertifiseringssystemet er fleksibelt og viser ikke til preaksepterte løsninger, innovasjon vektlegges høyt.

Ved å sette fokus på bærekraft i innledende fase av et prosjekt, fremmes bærekraftige prinsipper og helhetlig tilnærming som grunnleggende forutsetninger i en områdeutvikling. Dette øker potensialet for bærekraft løsninger i byggesak- og gjennomføringsfasen. Det vil også gi muligheter for å oppnå kostnadsreduksjon helhetlig sett fra planleggingsfase til driftsfase. Ved å ta bruk Breeam Communities sikrer man tverrfaglig koordinering og oppfølging tidligere i prosessen.

Mer informasjon om BREEAM Communities finnes her: