Om oss

Romriss AS ­ble startet i 2018 etter et ønske om å fremme god arkitektur og stedsutvikling med høye estetiske og funksjonelle kvaliteter tilpasset stedets premisser.

Vi har en analytisk tilnærming til arkitektur og stedsutvikling. Det ligger stor verdi i å vurdere flere alternativer i starten av en prosess, samtidig som det innhentes kunnskap som tolkes og settes i sammenheng. En tidlig kartlegging av muligheter og begrensninger, en kontinuerlig dialog med brukere og interessenter og involvering av ressurser på tvers av fagdisipliner legger føringer for solide og gjennomførbare prosjekt.

Samtidig har vi fokus på brukerens behov, og hvordan bygget eller stedet skal oppleves når prosjektet realiseres. Våre løsninger for arkitekturen eller stedsutviklingen skal legge til rette for gode rom og steder å oppholde seg og leve et liv etter vi har ferdigstilt et prosjekt.

Thuy-Duong Thi Vu studerte sammen med Anja Drozdik på Bergen Arkitekt Skole, begge ble uteksaminert som arkitekter i 2009. Etter mange års erfaring fra større konsulentfirma har begge bred erfaring fra komplekse arealplanleggings- og prosjekteringsoppdrag, for offentlige oppdragsgivere, men også mindre prosjekter for private kunder.

Om oss

Romriss AS ­ble startet i 2018 etter et ønske om å fremme god arkitektur og stedsutvikling med høye estetiske og funksjonelle kvaliteter tilpasset stedets premisser.

Vi har en analytisk tilnærming til arkitektur og stedsutvikling. Det ligger stor verdi i å vurdere flere alternativer i starten av en prosess, samtidig som det innhentes kunnskap som tolkes og settes i sammenheng. En tidlig kartlegging av muligheter og begrensninger, en kontinuerlig dialog med brukere og interessenter og involvering av ressurser på tvers av fagdisipliner legger føringer for solide og gjennomførbare prosjekt.

Samtidig har vi fokus på brukerens behov, og hvordan bygget eller stedet skal oppleves når prosjektet realiseres. Våre løsninger for arkitekturen eller stedsutviklingen skal legge til rette for gode rom og steder å oppholde seg og leve et liv etter vi har ferdigstilt et prosjekt.

Thuy-Duong Thi Vu studerte sammen med Anja Drozdik på Bergen Arkitekt Skole, begge ble uteksaminert som arkitekter i 2009. Etter mange års erfaring fra større konsulentfirma har begge bred erfaring fra komplekse arealplanleggings- og prosjekteringsoppdrag, for offentlige oppdragsgivere, men også mindre prosjekter for private kunder.

Anja Drozdik

Master i arkitektur MNAL
ad@romriss.no
+47 910 01 908

Thuy-Duong Thi Vu

Master i arkitektur MNAL
tdv@romriss.no
+47 454 18 194

Besøksadresse
Nattlandsveien 89
5094 Bergen