Arkitektur som møter samfunnets krav

Utforming av hvert prosjekt tar utgangspunkt i bruken, de økonomiske rammene og estetiske kvaliteter. Samtidig er alle byggeprosjekter også en del av et nærområde som må ivaretas.

Det stilles ofte de samme kravene til små som til store prosjekter. Arkitekturfaget handler nettopp om å finne gode funksjonelle løsninger innenfor en gitt økonomisk ramme, der
estetiske kvaliteter blir optimalisert innenfor et gitt regelverk.

Metode

Informasjon om metodene arkitektene bruker

Det fins mange måter å løse ett prosjekt på, og det er i starten av prosjektet man kan teste ut flere løsninger uten at det koster mye. Jo lengre ut i prosessen man er, jo dyrere og vanskeligere blir det å gjøre endringer. Derfor er det viktig å ha god tid i starten, for å sikre optimale løsninger som ivaretar alle krav og behov. 

Kort om byggeprosessen

Informasjon rundt byggeprossesen