Om oss

Romriss AS ble startet i 2018 av Anja Drozdik etter et ønske om å fremme god arkitektur med høye estetiske og funksjonelle kvaliteter tilpasset stedets premisser.

Thuy-Duong Thi Vu studerte sammen med Anja Drozdik på Bergen Arkitekt Skole, begge ble uteksaminert som arkitekter i 2009. I september 2021 startet Thuy-Duong Thi Vu i Romriss AS for å styrke kontorets kompetanse innen arealplanlegging og stedsutvikling. Begge har erfaring fra større konsulentfirma og har bred erfaring fra komplekse plan- og prosjekteringsoppdrag, for offentlige oppdragsgivere, men også mindre prosjekter for private kunder.

Vi har en analytisk og helhetlig tilnærming til arkitektur og stedsutvikling. Det ligger stor verdi i å vurdere flere alternativer i starten av en prosess, samtidig som det innhentes kunnskap som tolkes og settes i sammenheng. En tidlig kartlegging av muligheter og begrensninger, en kontinuerlig dialog med brukere og interessenter og involvering av ressurser på tvers av fagdisipliner legger føringer for solide og gjennomførbare prosjekt.

Samtidig har vi fokus på brukerens behov, og hvordan bygget eller stedet skal oppleves når prosjektet realiseres. Våre løsninger for arkitekturen eller stedsutviklingen skal legge til rette for gode rom og steder å oppholde seg og leve et liv etter vi har ferdigstilt et prosjekt.

Anja Drozdik

Master i arkitektur MNLA
ad@romriss.no
+47 910 01 908

Thuy-duong thi vu

Master i arkitektur MNLA
tdv@romriss.no
+47 454 18 194

Kontakt

Besøksadresse
Nattlandsveien 89
5094 Bergem

Google maps kommer