Et lite arkitektkontor i Bergen med stort engasjement for arkitektur, stedsutvikling og miljø. Vi sikrer en kontinuerlig og tett oppfølging av prosjekter, fra oppstart til endelig leveranse, med høy kompetanse fra mange års erfaring i bransjen.

Arkitekttjenester

Vi leverer arkitekttjenester i alle faser i byggeprosessen, fra konseptutvikling til ferdig bygg. Vi hjelper deg med byggesøknad, skisse- og konsepttegninger, 3D illustrasjoner, arbeidstegninger og oppfølging på byggeplassen.

Arealplanlegging

Vi utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven, og har erfaring med å lede planprosesser fram til vedtatt reguleringsplan.

Ansvarlig søker

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2(3), og bistår med byggesøknader. Vi har ansvarsforsikring og vårt kvalitetssystem er Arkitektbedriftenes standard MAKS 10. Hvert prosjekt tilegnes en egen kvalitetsplan som følger prosjekteringsprosessen fra start til slutt.

Breeam Communities

Vi kan tilby en lisensiert BREEAM Communities revisor. Breeam Communites er en internasjonal miljøsertifiseringsordning for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for områdeutviklinger. Ordningen gir også grunnlag for en metodikk for å arbeide helhetlig med bærekraft knyttet til vanlige planprosesser.