Et lite arkitektkontor i Bergen med stort engasjement for arkitektur, stedsutvikling og miljø.

Som et lite kontor sikrer vi en kontinuerlig og tett oppfølging av prosjekter, fra oppstart til endelig leveranse, med høy kompetanse fra mange års erfaring i bransjen.

Arkitekttjenester

Vi leverer arkitekttjenester i alle faser i byggeprosessen, fra konseptutvikling til ferdig bygg. Vi hjelper deg med byggesøknad, skisse- og konsepttegninger, 3D illustrasjoner, arbeidstegninger og oppfølging på byggeplassen. Skulle det være behov for det, så kan vi hente inn og koordinere andre fagfelt.

Arealplanlegging

Vi utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven, og kan bistå med konstruksjon av plankart, utforming av bestemmelser og planbeskrivelse. Vi har lang erfaring med å lede planprosesser fram til vedtatt reguleringsplan, noe som krever nødvendig samarbeid og oppfølging med offentlige myndigheter. Vi henter inn og koordinerer andre fagfelt der det er behov.

Ansvarlig søker

Vi har mange års erfaring med byggesaker, med spisskompetanse på krevende byggesøknader. Hvert prosjekt får egen kvalitetsplan som følger prosjektet helt til bygget er ferdigstilt.

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for arkitekturprosjektering og ansvarlig søker. Kontoret har ansvarsforsikring og bruker Arkitektbedriftenes kvalitetssystem MAKS 10.

Ombrukskartlegging og BREEAM Communities

Vi har kompetanse på ombrukskartlegging av bygg etter TEK17 og norske sertifiseringssystem, og kan utføre ombrukskartlegging tilpasset etter prosjektets omfang og ambisjonsnivå.

Vi tilbyr også rådgivning i BREEAM Communities som er en internasjonal miljøsertifiseringsordning for områdeutvikling. Ordningen gir også grunnlag for en metodikk for å arbeide helhetlig med bærekraft knyttet til vanlige planprosesser.