Velkommen

ROMRISS Arkitektur og design

Velkommen

ROMRISS Arkitektur og design

— OM OSS

Romriss er et lite arkitektkontor i Bergen med stort engasjement for arkitektur, stedsutvikling og miljø. Kontoret ble startet i 2018 etter et ønske om å fremme god arkitektur med høye estetiske og funksjonelle kvaliteter tilpasset stedets premisser.

Vi har en analytisk tilnærming til arkitektur og stedsutvikling. Det ligger stor verdi i å vurdere flere alternativer i starten av en prosess, samtidig som det innhentes kunnskap som tolkes og settes i sammenheng. En tidlig kartlegging av muligheter og begrensninger, en kontinuerlig dialog med brukere og interessenter og involvering av ressurser på tvers av fagdisipliner legger føringer for solide og gjennomførbare prosjekt.

Samtidig har vi fokus på brukerens behov, og hvordan bygget eller stedet skal oppleves når prosjektet realiseres. Våre løsninger for arkitekturen skal legge til rette for gode rom og steder å oppholde seg og leve et liv etter vi har ferdigstilt et prosjekt.

— PROSJEKTER

— KONTAKT