Fritidsboliger Ytterøya

Prosjektdetaljer

  • To fritidsboliger på Ytterøya, Os. 2020-2021
  • Mulighetsstudie, skissefase og forprosjekt.
  • Oppdragsgiver: Bratland Eiendomsutvikling AS

Fritidsboligene på Ytterøya på Os har vært et prosjekt der vi ønsket å trekke bevegelsen gjennom det fantastiske øylandskapet – også inn i boligen. Gjennom de store vinduene, kan man hele tiden følge med på landskapet mens man beveger seg fra rom til rom. Det skrående terrenget videreføres inn i boligen, ved at volumene trappes nedover i takt med landskapet.

Utformingen av uterommene har vært like viktig som utformingen av rommene på innsiden. Byggets form skaper flere uterom med gode solforhold, le for vind og skjerming fra sterk sol eller regn. I tillegg fungerer uterommene som en forlengelse av rommene på innsiden. På finværsdager vil boligen oppleves som del av uterommene, og uterommene som del av boligen.

3D illustrasjoner: Krzysztof Filiński,
www.kristpro.pl