Brann Stadion

  • Nye planløsninger for undervisnings- og kontorlokaler og garderobeanlegg.
  • Sted: Kronstad, Bergen
  • Areal: 3 000 m2
  • Status: under oppføring
  • Oppdragsgiver: Brann Stadion AS, Næringshus AS

Brann Stadion brukes i dag av flere aktører, i tillegg til å være hjemmebane og arbeidsplass for Sportsklubben Brann.

Da Vinci Montessoriskole og Norges Toppidrettsgymnas (NTG) ligger i Sparebanken Vest-tribunen, som også huser klubbens VIP-lounger. I forbindelse med flytting av undervisningsarealene har vi utarbeidet et funksjonsprogram for sambruk av lokalene for Montessori skole og sportsklubbens VIP lounge, og utviklet videre prosjektet fra skissefase til oppfølging på byggeplass. For NTG har det vært viktig å få flere undervisningsarealer. Her har vi bistått med oppfølging av prosjektet i byggeperioden, og tilpasning av nye undervisningsarealer til eksisterende bygg.

Utfordringen i dette prosjektet har vært å finne gode romløsninger som passer både Sportsklubben Brann sine behov i kampdager, samt gode undervisningsarealer i hverdagen. Dette ble det viktigste premisset for utformingen, enten i form av sambruk eller fleksible og mobile løsninger. Det var også viktig å finne gode løsninger for lagring når man må skifte fra den ene funksjonen til den andre, samt gode rutiner for å få gjennomført dette.

Brann Stadion ønsket også å oppgradere deler av stadionets garderobeanlegg, samt utvide og modernisere deler av administrasjonen. Deler av Brannbutikken skal omgjøres til kontorarbeidsplasser, som skal brukes av Brann-Akademiet. Her utarbeidet vi ny planløsning for kontor og garderober, og har hatt oppfølging av prosjektet fra skissefase til byggefase.