Internasjonal idékonkurranse

Untold Stories

  • Åpen internasjonal idékonkurranse
  • Sted: Axelborg, Danmark
  • Status: Hederlig omtale
  • Arrangør: Landsbyggefonden

Idékonkurransen etterlyste ambisiøse og innovative ideer for å utvikle nabolag for generasjoner. Vi benyttet anledningen til å utforske hvordan sanselig arkitektur kan bygge opp sosiale felleskap, og bryte ned barrierer for kommunikasjon mellom generasjoner i nabolaget.

Når vi hører dårlig, mister vi forbindelsen til andre mennesker. Eldre kan få nedsatt hørsel av flere grunner. Høreapparat eller demens kan føre til utfordringer med å filtrere vekk uviktige lyder, et opphold på offentlig torg kan fort oppleves ubehagelig. For innvandrere som lærer et nytt språk er ethvert sosialt møte en mulighet for læring. Klasserom og lignende har spesifikke krav for akustikk: det er krav om taletydelighet og lav etterklangstid. Vi kan bruke denne kunnskapen til å tilrettelegge for at alle opplever akustisk likestilling i felles utearealer.

Intime akustiske rom kan plasseres rundt infrastrukturen for hverdagslivet, der uformelle sosiale møter skjer. Til og fra parkeringsplassen, ved postkassene, inngangspartier eller trappehus, kan det legges til rette for attraktive møteplasser for mikrosamfunnet. Over tid kan gode samtaler mellom naboer bidra til å bygge opp opplevelsen av tilhørighet og egenverd, dette kan ha god effekt for mental helse for flere aldersgrupper.

En av konkurransetomtene var Axelborg, her er det planlagt en sykkelmotorveg fra boligområdet til bykjernen. Samtidig er det planlagt en oppgradering av infrastrukturen internt i boligområdet. Et enkelt tiltak er å vektlegge utformingen av takoverdekkede sykkelparkeringsplasser. Disse kan være noe mer enn bare lagring, men også bueganger der andre aktiviteter kan foregå. Neste steg kan være å skalere strukturen til frittstående byggverk i samråd med beboere og lokale aktører, eksempelvis fortellerpaviljong eller nabolagsscene for konserter, som kan fungere som sosiale møteplasser for større grupper. Disse kan også benyttes av beboere fra tilgrensende boligområder, og bidra til å bryte ned det medieskapte stigmaet for boligområdet.