Bolig Tåsen Oslo

  • Rehabilitering av enebolig fra 1955
  • Sted: Tåsen, Oslo
  • Areal: 150 m2
  • Status: Igangsettingstillatelse

Boligen i Tåsen er del av en tomannsbolig bygget i 1955 og ligger i et område med småhusbebyggelse i Oslo. I dette prosjektet så vi på hvordan familien kunne utvide boarealene uten å øke byggets fotavtrykk på eiendommen. Familien trengte større plass med flere soverom, og ved å heve taket samt bygge under eksisterende altan i 1. etasje, fikk familien mer rom både på loftet og i 1.etasjen.

Boligen skulle ha et moderne utrykk med mye bruk av ubehandlet tre i interiøret, og plassbygde løsninger som ga en maksimal utnyttelse av arealer på loft og på kjøkkenet.

En annen viktig del av prosjektet var å redusere energibruken i boligen for å søke om støtte fra Enova. Det ble utarbeidet en energirapport som satte krav til etterisolering av bygningskroppen, og ga veiledning i valg av bærekraftige energikilder. Slik kunne prosjektet imøtekomme kriteriene Enova hadde for støtteordningen. Boligen ble i den forbindelse termofotografert, for å finne luftlekkasjene i eksisterende bygg.