Konkurranse om ny kirke i Trondheim

Vevet i et nabolag

  • Åpen plan- og designkonkurranse
  • Sted: Trondheim
  • Arrangør: Kirkelig fellesråd i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim besluttet å bygge ny kirke på Charlottenlund. Charlottenlund og Ranheim menigheten har en tydelig visjon om å skape en levende folkekirke og å bidra til en bærekraftig utvikling i bydelen. Konkurransen etterlyste et forslag som synligjør menighetens visjon om en ny kirke som løfter frem bærekraftig vekst på tre nivåer som påvirker hverandre gjensidig: sosiale forhold, økonomi og klima- og miljø.