Tomannsbolig Søreidåsen

  • Ny tomannsbolig med utleiedel
  • Sted: Søreide, Bergen
  • Areal: 440 m2
  • Status: Rammetillatelse
  • Oppdragsgiver: Vaag Eiendom & Invest AS

For dette prosjektet er det viktig å ta hensyn til de nærmeste naboers utsynsforhold, og material- og fargebruk som demper bygningens nærvirkning. Det er derfor tenkt et tilnærmet flatt tak, dette gir et rolig uttrykk sammen med gjentagende vindusstørrelser som skaper vertikale felt i fasadene. Det er også tenkt å ta i bruk jordtonepalett på fasadene for at bygningen skal skille seg mindre ut fra bakenforliggende terreng.

 

Nye boliger er plassert inntil en skråning i et tettbebygd strøk, det er tilrettelagt for romslige uteoppholdsarealer både på bakkeplan og på terrasser med utgang fra 2.etasje i boligene. Dette gir framtidige beboere mulighet til trivelige uteoppholdsarealer gjennom ulike tider av døgnet og gjennom ulike årstider. Inngangsdører er ikke vendt direkte mot vegen, eller rett ved siden av hverandre, slik tilrettelegges overgangssoner mellom felles og private arealer. Horisontal forskyvning av boligene er et viktig grep for få dagslys og utsynsmuligheter for alle oppholdsrom.