Kontorlokaler for KTN

  • Ny planløsning for kontorlokaler, undervisning og kantine for KTN
  • Sted: Laksevåg, Bergen
  • Areal: 1 500 m2
  • Status: skisseprosjekt
  • Oppdragsgiver: Hesteviken Eiendom AS

Kontorlokalene for KTN skal oppgraderes og tilpasses til ny bruk. I dette prosjektet var det viktig å videreføre den originale organiseringen av lokalene, slik at de nye funksjonene henger godt sammen med de eksisterende funksjonene, samt fasader og bærekonstruksjoner. Det var også viktig å oppgradere planløsningen slik at kontorlokalene ivaretar kravene for universell utforming.

Kontorlokalene fikk nye undervisningslokaler, ny kantine og oppgradert garderober og treningsrom.