Leiligheter Strandgaten

  • Detaljprosjektering av 8 nye sentrumsleiligheter i Bergen.
  • Sted: Strandgaten, Bergen
  • Areal: 1 000 m2
  • Status: detaljprosjektering

I forbindelse med rehabilitering og ombygging av næringslokaler til leiligheter i Strandgaten i Bergen, har vi bistått med detaljprosjekteringen av leilighetsprosjektet. Murgården ligger i et antikvarisk spesialområde og omfattes av båndleggingssone etter lov om kulturminner. Det utformes flere spesialløsninger for å ivareta bygningens historie, samtidig som det skal være moderne og funksjonelle leiligheter.

Deler av bygget er oppført i mur, mens andre deler er laftet trekonstruksjoner med ikke-bærende teglfasade. De laftede delene er mest sannsynlig en del av trehusbebyggelse som fikk pusset teglmur-fasade utenpå, når det kom murtvang etter den store brannen i Bergen i 1916.

Av hensyn til verneverdig kulturmiljø kan bygget kun isoleres fra innsiden, noe som skaper utfordringer for energiløsningen i bygget. Det må lages spesialløsninger også i forhold til isolering og tetting av bygget, slik at eksisterende konstruksjoner ikke blir ødelagt av fukt og kondens.